Senaste nytt!!!!
Emma och Max är nu parade och vi ser fram mot en spännande höst!!!

Planerad Valpkull 2016....

AfricanHunter's Kennel
mail@africanhunters.com
Efter en grundmall från Webdesignskolan