Kossorna anfaller

Vi sitter och tar en fika under eftermiddags promenaden!
Tord och Karin Frostemo